University 4.0

* General Chair

- Assoc. Prof. Dr. Nguyen Manh Hung, Nguyen Tat Thanh University, Vietnam.

* General Co-chairs

- Assoc. Prof. Dr. Tran Thi Hong, Nguyen Tat Thanh University, Vietnam.

- Prof. Dr. Nguyen Loc, Nguyen Tat Thanh University, Vietnam.

* Scientific Chair

- Prof. Dr. Sc. Nguyen Ngoc Thanh, Wroclaw University of Science and Technology, Poland.

* Scientific Co-chairs

- Prof. Dr. Tzung-Pei Hong, National University of Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan.

- Prof. Ali Selamat, Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia.

* Members

- Dr. Cao Đac Hien, Nguyen Tat Thanh University, Vietnam.

- Dr. Bach Long Giang, Nguyen Tat Thanh University, Vietnam.

- Dr. Duong Trong Hai, Nguyen Tat Thanh University, Vietnam.

- Le Quang Khanh, Nguyen Tat Thanh University, Vietnam.

- Le Hoang Khiem, Nguyen Tat Thanh University, Vietnam.

- Nguyen Ba Anh, Nguyen Tat Thanh University, Vietnam.